31 Ağustos 2008 Pazar

TecrübEMlerini anlattılar31 Agustos Hurriyet IK haberi

Siyaset ve iş dünyasından 50 ODTÜ’lü Endüstri Mühendisi bir araya gelip iş ve özel yaşantılarından kesitler sunan TecrübEM kitabını yazdı. Herkes kendi kariyer hikayesini, ODTÜ’lü ve endüstri mühendisi olmanın avantajlarını, endüstri mühendisliğinin o zamanki algılanış şeklini, kariyer hikayelerini ve anılarını anlattı.

Bir senelik bir çalışma ile Haziran sonunda basılan kitap, hayata ve kariyere dair tavsiyelere ihtiyacı olanlara ve endüstri mühendislerinin ne iş yaptığını merak edenlere hitap ediyor. Marka Danışmanı ve TecrübEM Yayın Kurulu Üyesi Güven Borça ile TecrübEM’i ve Endüstri Mühendisliği mesleğini konuştuk.

ODTÜ’lü elektronik mühendisleri olarak bir araya gelip tecrübelerinizi kitaplaştırmaya nasıl karar verdiniz?

Bunda ODTÜ’lü Endüstri Mühendislerinin sanal paylaşım ortamı ListEM’in payı büyük. On yıl önce bölüm hocalarımızdan Erol Sayın tarafından kurulan ListEM, internet olanaklarını etkili bir biçimde kullanarak çok güçlü bir iletişim ve etkileşim ortamına dönüştü. Şu an 1.700’ü aşan üyesiyle, ListEM mezunlarının yarısından fazlasının günlük olarak iletişim içerisinde olduğu bir platform durumunda. Bu topluluk, çok sayıda alt grup üzerinden etkinliğini hızla geliştiriyor. Topluluk bu 10 senelik zamanda, kendi içinde, birçok alt marka, birçok ortak ürün yarattı. ListEM’in dışa açılan yüzü ve toplumun diğer kesimleriyle irtibatta olmasını sağlayan e-ortamı SistEM, İstanbul’daki mezunların, 6 senedir kesintisiz olarak her ayın üçüncü salısı, ortalama 60 kişiyle, İstanbul’un farklı mekanlarında organize ettiği ve buluştuğu İstEMbul’lar (İstanbuldaki Endüstri Mühendislerinin Buluşması) ListEM’in bu zamana kadarki ana iki ürünüdür. Bu buluşmalar sadece İstanbul’la sınırlı değil, birçok büyük ilde de yılda birkaç kez yüksek katılımlı buluşmalar yapılıyor. TecrübEM de, bu oluşan yararlı bilgi birikiminin ve yaşanan tecrübelerin paylaşılması fikriyle yola çıkılarak, ListEM’in son ve gözde ürünü olarak hayat buldu. Her ürünümüzün son iki harfini EM yapmak da bir tür markalaşma çabası.

Fikir kimden çıktı?

Kitap fikri, genç mezunlardan Ömürden M.Sezgin’in neden bir kitap çıkartmıyoruz mesajı ile başladı, benim de yer aldığım, Bahadır Akın, Nezih Yaşar, Erol Sayın ve Gencer Özkazman’dan oluşan yayın kurulunun emekleriyle hayata geçirildi. Politikacısından akademisyenine, yöneticisinden yeni mezununa, gezgininden sanatçısına birçok ODTÜ’lü Endüstri Mühendisi’nin yararlı bilgi birikimlerini yazılı hale getirme ve toplumun diğer kesimleriyle paylaşma olanağı oluşturan ortak bir ürüne dönüşmüşmenin yanında, ODTÜ burs fonuna gelir sağlayan bir sosyal proje haline de geldi. Proje, daha iyisini bulursak, adını değiştireceğimizi varsayarak "tecrübEM" kod adıyla başlamıştı. Geldiğimiz noktada öyle alışmıştık ki; değiştirmeye gücümüz yetmedi. TecrübEM’i basıp raflara koyduk.

Kitap hikayelerini yazan kişiler nasıl belirlendi?

Kitapta yazar olma tamamen gönüllü idi. Bu projeye geçen sene ağustos ayında hedefimize yönelik hazırladığımız bir brifi ListEM’le paylaşarak başladık. Amacımız çeşitli sektörden, çeşitli dönemlerden, çeşitli hayat hikayelerinden oluşan renkli bir paylaşım kitabı oluşturmaktı. O nedenle yazar seçimi açısından bir kısıtlamamız olmadı. Her türlü destek vermek isteyen mezunumuz kitapta yazma şansı buldu. Tabii ki yayın kurulu gelen tüm yazıları kabul etmedi, elemeler yaptı.


Aksiyon bekliyorlar
Siz ODTÜ’lü olmayı, ODTÜ Endüstri Mühendisi olmayı nasıl tanımlıyorsunuz?

ODTÜ’lü olmayı bir cümleyle tanımlamak gerçekten zor ama benim açımdan baktığınızda, ODTÜ’lü olmak sosyal sorumluluk sahibi olmak, örgütlü bir mücadele içinde etrafta olup bitenlere tepkisiz kalmamak ve topluma faydalı olmak için özveri ile çalışmak demek. ODTÜ’nün geçmişinden gelen bir kültürü ve mirası bu aslında. Bu noktada, örnek olabilecek birlikteliği yaratmış olan ODTÜ’lü Endüstri Mühendisleri de meslektaşların oluşturduğu bir mezun grubundan çok, ODTÜ kültürünü en iyi şekilde devam ettiren, tartışan, sosyal fayda yaratan, başarıları ile ülkeye ve dünyaya yarar sağlamaya çalışan bir sosyal topluluk olmuşlardır. Bu açıdan ODTÜ’lü Endüstri Mühendisliği bölümünün bir parçası olmak hem topluma hem de ülkeye faydalı, bilinçli bir birlikteliğin parçası olmak demektir.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde okumanın size kattığı en önemli değer neydi?

Sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi, endüstri mühendisliği eğitiminde kazandığım en önemli iki olgudur. Bu iki olgu, diğer mühendislik disiplinlerinden, endüstri mühendisliğini farklılaştıran, benim de tüm iş yaşamımda en büyük fayda sağladığım noktalardandır.

Siz ODTÜ’ye girdiğiniz dönemde endüstri mühendisliği meslek olarak ne kadar biliniyordu? Mesleğin şimdiki algılanışı nasıl?

Ben ODTÜ’ye girdiğimde (1980) endüstri mühendisliği mezunları iş hayatında yeni yeni kendilerini hissettiriyorlardı. Kitapta da yetmişli yıllarda mezun olan meslektaşlarımızın yaşadığı ilginç anılar mevcut. Açıkçası o günden bugüne büyük gelişme gösterdi ve bugün endüstri mühendisleri, özellikle de arkasında ODTÜ markası varsa hem endüstrinin, hem de memleketin ciddi beklentiler içinde olduğu bir meslek grubu haline geldi. Ülke insanları karamsarlığa kapıldıkça ODTÜ’lülerden yeni aksiyonlar bekliyor. Böyle bir güven ve beklenti sağladığımızı düşünüyorum. Aslında bunu hayatın her alanında önemli başarılar kazanmış mezunlarımız yarattı. Kitapta da yer alan Ali Dinçer, İlhan Kesici gibi politikacılar; Turgut Uzer, Hasan Yılmaz, Çağlayan Arkan gibi yöneticiler; Cemalettin Taçcı gibi düşünürler, sanatçılar, sivil toplum gönüllüleri toplumda belli bir güven yaratıp, renkli bir kitle oluşturdular.

ODTÜ Endüstri mühendisliği mezunları şimdi ne yapyor? Hangi alanlarda çalışıyorlar?

Klasik tanımıyla, endüstri mühendisliğinin çalışma alanları eskiden üretim faaliyetleri ile kısıtlı idi, ancak günümüzde endüstri mühendisliğinin ilgi alanına her türlü sistem içerisinde yer alan insan faaliyeti giriyor. Bu açıdan, günümüzde çok çeşitli alanlarda çalışma ve fayda yaratma şansını bulmuş bir disiplindir. Seçkin kamu kuruluşlarında mezunlarımız sorumlu mevkilerde çalışıyorlar. Bunun yanında mezunlarımızın kısa sürede yönetim kademelerine yükseldiklerini veya kendi işlerini kurduklarını görüyoruz. Bir bölümü de çalışmalarını Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen seçkin üniversitelerinde öğretim üyesi olarak sürdürüyorlar.


Güven Borça kimdir
ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Güven Borça (46) iş yaşamına Eczacıbaşı İpek Kağıt’ta başladı. Önce Ürün Geliştirme Mühendisi, daha sonra Ürün Sorumlusu olarak görev aldı. Colgate-Palmolive şirketinde 6 yıl Ürün Müdürü, Grup Müdürü, Pazarlama Müdürü pozisyonlarında görev aldı. Öte yandan Colgate-Palmolive’in global eğitimcileri arasına katıldı, bu konuda yurtdışında kurslar gördü. 1991’de marka konulu ilk makalesini yayımladı. 1997 yılından bu yana marka danışmanlığı yapan Borça, Markam AŞ’nin kurucu ortağı ve yöneticisi.


Endüstri mühendisi ne iş yapar
Endüstri mühendisliği en bilinen tanımıyla, ’zaman, mal ve hizmet üretiminde para, insan gücü ve diğer kısıtlı kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını amaçlayan mühendislik dalı’dır. Bir değer yaratmak amacı ile üretim ve hizmet sistemlerinin tasarlanması, oluşturulması, geliştirilmesi; tedarikçilerin, paydaşların, müşterilerin ve toplumun memnuniyetine dönük olarak işletilmesi, yönetilmesi için analiz, planlama ve modelleme tekniklerinin öğretildiği bir disiplindir.


En başarılı oldukları alan yönetim
Endüstri mühendisleri insanın olduğu her bir sistemde görev alma, fayda yaratma şansı buluyorlar. Bu, politikadan enerjiye, bilişimden üretime kadar birçok alanı kapsıyor. En başarılı olduğu veya başarılı olması gerektiği alan belki de yönetim ve yönlendirme konusundadır. İyi bir sistem analisti ve model tasarımcısı olan endüstri mühendisleri, yaratıcı ve araştırmacı yönleriyle belki de en çok bu konuda ülkeye katkı sağlamalıdırlar.

4 Ağustos 2008 Pazartesi

TecrubEM yazarlarıKendisi bir yenilik olan ListEM birçok yeniliğin de kaynağı oldu. Bir yıl önce ortaya atılan "deneyimlerimizi bir kitapta toplama" önerisi, yeterince destekçi ve emek karşılığını da bulunca bir ürüne dönüştü. 10. yılında listEMin, artık bir kitabı da var.

Proje, daha iyisini bulursak, adını değiştireceğimizi varsayarak tecrübEM adıyla yola çıkmıştı. Geldiğimiz noktada öyle alışmıştık ki; değiştirmeye gücümüz yetmedi. TecrübEM'i basıp raflara koyduk.

TecrübEM'in 50 yazarı oldu. 366 sayfaya sığdı. Çok sayıda öyküyü barındırıyor. 70'lerin başından 2007 yılına kadar çeşitli mezunların deneyimlerini taşıyor. ListEM yeterli ilgiyi gösterince ilk 1000 kitabı ilk bir ayda okuyucusu ile buluşturduk.

50 yazar, ListEMdeki 1700 kişinin içinden çıktı. Bu da gösteriyor ki, listEMde daha çok potansiyel var. İşte TecrübEMdeki yazılar ve yazarları:

Bir Gün Okula Giderken...
Bahadır Akın 7
'Ne'den 'Nasıl'a geçişin altının çizilmesi

Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Yararları
Ali Dinçer 10
İlk endüstri mühendislerinden belediyecilikte yararlanmanın öyküsü

Endüstri Mühendisliğinden İstifa Ediyorum...!
Adnan Tokalıoğlu 13
Profesyonel çalışma döneminden sonraki iş yaşamındaki başarılarda endüstri mühendisliğinin rolünün sorgulanması

Öğrendim ki Endüstri Mühendisliği diye bir Meslek Varmış!
S. Necip Özbey 22
Sabancı'da endüstri mühendisliğinin gelişiminin öyküsü

İzmit'in Doğusundaki Esrarengiz Toz
Turgut Uzer 30
Lassa'da işe giriş öyküsünü izleyen bir stok kontrol ve is karası arızası; ekinde de yöneticilikle ilgili -bunlardan kim ne almak isterse- diye bir bölüm

Köfteci Yavuz
Adnan Dovan 40
Ürün ve hizmetten bağımsız olarak uyarıcının bizim bilinçaltımızdaki öncelikli bir yerleri uyarması gerektiğinin Köfteci Yavuz'un 'gel gel'i üzerinden açıklanması

Benden
Atilla Turnaoğlu 44
Son dönemde endüstriyel tesislerle uğraşan bir endüstri mühendisinden tecrübEMe şiirler

Bir EM'nin tecrübEMleri
Halil Posacı 47
Çeşitli alanlarda özel girişimler ve Tarişbank'taki profesyonel yaşam deneyimlerine ek olarak öğrencilik dönemindeki gezginliğin öneminin vurgulanması

ODTÜ
Nükhet Barlas 58
Endüstri mühendisiğindeki çok yönlülüğün bilgisayar uzmanlığından çevreye, annelikten fotoğrafçılığa ve yazarlığa uzanan çeşitliğinin örneklenmesi

Akademik Anılar
Sencer Yeralan 66
Endüstri mühendisliğinin alanının genişliğinin, akademi üzerinden nasıl etkili olunduğunun ve akademik soyağacının gündeme getirilmesi

Şu Problem Dedikleri...
Sinan Kayalıgil 76
Problemin ne olduğunun kendisinin de problem olduğunu öğrenirken problemin çok boyutuyla yüzleşmeler

"Sivil Havacılık"ta 26 Yıl...
Yıldırım Saldıraner 84
Endüstri mühendislerinin farklı sektörlerdeki rollerinin yanı sıra beli bir sektördeki genişliğine sürdürülebilirliğin bir ifadesi

Tesadüfen Endüstri Mühendisliği
Ahmet Asena 92
Üretimin hazzı, mesleğin en derin çelişkisi derken siyasette endüstri mühendisliği

Akdeniz Kedileri ve Funiculi Funicula...
Erol Sayın 101
Bu topraklarda yaşamanın altını çizerek...

Kendin Olmak/Kendini Bilmek (Yeni Mezunlara Mektup)
H. Hasan Yılmaz 112
Unilever'de başlayan yükseliş öyküsünün basit gerçeklerine vurgu

Tesadüfen Bankacı
İsmail Yanık 120
Genç Pamukbanklılıkla başlayan bankacılıkta endüstri mühendisliği yaklaşımlarının karşılık bulması

EM Yeni bir Mesleki Örgütlenme Pratiğinin Öncüsü Olabilir
Nezih Yaşar 125
Mesleki örgütlenmenin güncel deneyimlerin ve günümüz olanaklarının iyi değerlendirilmesiyle yenilenebilmesi olasılığı

Venüs Yıldızı
Selçuk Aytimur 134
Kalite konusunda gelişen bir kariyerden süzülenler

"Ben Doğru Olanı Yaptım"
Cemalettin Nuri Taşcı 141
Endüstri mühendisliğinin siyaset ve sosyolojiye komşuluğunun bir göstergesi

Time is Money?
Cüneyt Akalın 148
Profesyonel yaşamda karşılaşılan sorunlardan girişimcilik çözümüne ulaşılması

Hayallenmek
Sinan Terek 152
Dolaylı endüstri mühendisliğinden en iyi şekilde yararlanılması

Anne, Ben Futbolcu Olmak İstiyordum, Teknik Direktör Oldum
Ayhan Özdemir 161
Endüstri mühendislerinin deneyim havuzunun kendi işini kurmaya etkisi

Yeni Kulvar
Kadir Tellioğlu 168
İşletmelerin kulvar değiştirmesi ve mevcutta devamının koşullarının irdelenmesi

Bir EM'nin Ayağını Yere Bastırabilmek
Kemal Özgirin 175
Çeşitli iş ve sektörlerde pilot olma hayallerinin bir biçimde tükenmeyişi

Endüstri Mühendisleri ve Yönetim Yaklaşımları
Işık Gökoğlu 185
Danışmanlık hattında alınan yollar

25 Derste Topluluk Önünde Konuşmak
Güven Borça 190
Görüşlerini insanlara iletmedeki önemli bir aracın yaşamöyküsü üzerinden irdelenmesi

Bir Çiçek Duruyordu Orda
Hülya Türkmenoğlu 202
Endüstri mühendisliğinin tarıma -çiçekler üzerinden- uygulanması

Hayat Bir Projedir!
Ayşen Eren 208
Proje yöneticiliğinin günlük yaşamdaki karşılığı

İletişim, İşbirliği, Sanal Ekipler, Uzaktan Ekip Yönetimi: Bir Airbus Tecrübesi
Engin Seçkin 215
Uçağa odaklanmayan bir Boeing deneyimi

Einststein'ın Sorusu + Benden EM olur mu?
Cem Tüzün 226
Sivil toplum örgütü üyeliği sayısındaki liderlikte endüstri mühendisliğinin rolü

Kariyer Gelişimim
Gülin Şahinöz 229
Bilişim sektöründen bir kariyer örneği

Bin Bir Çeşit Endüstri Mühendisliği Hayat Akışından Biri
Murat Deniz 235
Tahmil tahliye işleriyle; şirketin rakamları ve kavramları üzerindeki eski anlamları indirip (herkesin aynı şeyi anlayacağı) yeni anlamları yüklemekle uğraşılması

Mühendis Müzisyen Olunca
Rüçhan Üner 244
Bilgi teknolojileri alanında çalışmayı müzisyenlikle birlikte yol ayrımına kadar yürüten sualtı dalışçılarından birinin iki büyük anakara üzerindeki hareketi

Endüstri Mühendisliği ve Proje Yönetimi
Arban Çıtak 252
Proje yöneticiliğinin bir raylı sistem karşılığı

Devekuşu Mühendisliği
Onur Ataoğlu 258
Endüstri mühendisliğinin kazandırdığı özgüvenin "gaza gelme"yi kolaylaştırması iddiası

Bir Kitap Okudum, Hayatım Değişti
Şenol Keserlioğlu 264
Hatice ile netice arasında bir tercih yapmanız gerektiğinde kullanacağınız reçete

Türkiye'nin Koşullarına Uygun bir Problem Çözme Süreci olan Çalıştay Ürünü Neden ve Nasıl Gelişti?
Tunç Çelik 272
Bilgisi ve zamanı yetmeyenlere sorun çözme tekniklerinin uygulanmasında yardım edilmesi

İçimizdeki Kahraman
Levent Kalpakçı 281
Bisiklete binmedeki denge çözümünün yaşamımıza yansıması

Mehlika Sultan ve Aşıkları
Osman Kazan 285
İçinde insanın olduğu (yani endüstri mühendislerinin uğraştığı) her sistemin fazlasıyla kompleks olduğu gerçeği

"Bir İhtimal Daha Var": Bir Endüstri Mühendisinin Gayet Kişisel "Strateji" Tecrübesi
Işık Uman 294
"Sistem sınırı" seçiminin, günün sonunda; ahlaki bir seçim olması

Kamu Sektöründe Çalışmak (Aslında) Güzeldir
Mustafa Akmaz 303
Endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerinin kamu sektörünü tanımalarının önünün açılması

Taze Endüstri Mühendisleri için Kısa Tavsiyeler
Selda Olgun Salman 311
Proje tarzı işlerde özen gösterilmesi gerekenler

Yurt Dışında Fabrika Kurmak
Arman Arıkan 314
"Gerçek hayat" problemlerinin değişken nicelik ve niteliklerinin zenginliği

Bir Endüstri Mühendisi Neden Manav Olur?
Ali Özbek 321
tazebunlar.com'a gelene kadar gözden geçirilmiş seçeneklerin sunulması

Endüstri Mühendisinin Karar Anındaki Çelişkisi
Janberk Şahin 329
Nereden gideceğini belirlenmesinde benzetimin kullanılması

İlk İş Görüşmem: Adeta Barselona-Milan Şampiyonlar Ligi Finali
Çağrı Coşkun 335
Baskı altında dağılmamanın test edildiği iş görüşmesi örneği

Hayat Yeni Hata Yapmadan Öğrenilmez
Ömürden M. Sezgin 341
Uzak Doğu dahil ilk iş deneyimleri

Postmodern Evrim, Postmodern İnsan, Postmodern EM
Gencer Özkazman 348
"Dünyayı anlama"nın öneminin her zamankinden daha fazla olduğu bu dönemde...

"Sanma ki Şu Son Üç Saatte Hiç Kimse ya da Birisiyim"
Mehtap Demir 354
Paris'te Kezban misali; geç kaldığını sandığında yanılıyor olunabileceğinin de bilinmesi

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünün Diğer Bölümlerden Farkı
Çağlar Güven 363
Yenilikçi ve sıradışı eğitim programı, mesleğimizin felsefi temellerine yönelik özgün anlayışı, kuvvetli araştırma geleneği

Arka kapak
Çağlayan Arkan -
Microsoft Türkiye Genel Müdürü

13 Temmuz 2008 Pazar

TecrübEM


odtü’lü endüstri mühendisleri kitap yazdı, tecrübelerini paylaştı; adı tecrübem oldu

odtü’lü endüstri mühendislerinin iş ve hayat hikayelerinden kesitler sunan “tecrübem”, haziran sonu itibariyle seçkin kitapçılarda ve internet ortamında satışa sunuluyor.

yaklaşık bir senelik özverili ve kolektif çalışmanın ürünü olan bu kitaba; iş, üniversite, siyaset ve sanat arenasından 50 odtü’lü endüstri mühendisi deneyimlerini paylaşarak katkıda bulundu, rota yayınları bastı. endüstri mühendisliğinin genel özellikleri konusunda bilgi vermenin yanında, tüm çalışan kesim ve öğrencilere kariyerleri boyunca yön gösterecek bir referans kitabı olma özelliğini de taşıyor. kitabı okuyan lise öğrencileri tercihlerine daha doğru yön verirken, üniversite öğrencileri yönelecekleri alanları daha iyi seçebilecek. kariyerlerine yeni bir soluk getirmek isteyenler de farklı alanlara yelken açaçak gücü ve motivasyonu bu kitapta bulabilirler. sadece arkasına yaslanıp keyifli iş ve hayat hikayeleri okumak isteyenler için de eşi bulunmaz eğlenceli bir kitap tecrübem.

odtü endüstri mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden ve kitap yayın kurulu başkanı erol sayın; “türkiye’de türünün ilk örneği olan “tecrübem” kitabı , yararlı bilgilerin paylaşımını ve kişisel tecrübelerin aktarımını amaçlıyor; akdeniz usulü yönetim konusunda ipuçları veriyor. odtü’lü endüstri mühendislerinin bu birlikteliğinin başka bölümlere de ışık tutacağı şüphesiz ve tecrübem’le oluşan bu paylaşım kültürünün, yeni tecrübe ve anılarla kitaplaşmaya devam edeceğinin de bir göstergesi” diyor.

50 odtü’lü endüstri mühendisinin keyif dolu iş ve hayat tecrübelerini içeren bu özgün kitabın geliri odtü burs havuzu’na aktarılacak.

1969’da kurulan odtü endüstri mühendisliği bölümünün bazı tanınmış mezunları

siyaset : ali dinçer / ali babacan / ilhan kesici / osman çoşkunoğlu

yöneticiler : turgut uzer / hasan yılmaz / çağlayan arkan / tuncay bekiroğlu

yazarlar : cemalettin n. taşcı / dost can deniz / güven borça / adnan dovan

akademisyenler : erol sayın / çağlar güven / canan çilingir / sencer yeralan

sivil toplum gönüllüleri : ahmet asena / nezih yaşar / cem tüzün / ayşen eren

yayın kurulu: bahadır akın / erol sayın / nezih yaşar / güven borça / ömürden sezgin/ gencer özkazman

bilgi için: ömürden sezgin (omurden@gmail.com) www.rotayayin.com.tr

TecrübEM nasıl mezun oldu?

11 Haziran'da ODTÜ'lü Endüstri Mühendisleri'nin yazıştığı ListEM üzerinden başlayan TecrübEM projesi, yaklaşık 1 yıllık özverili bir çalışmanın sonunda kitap haline geldi. Mezunlar TecrübEM'i kendilerinden biri , bölümde okuyan bir çocuk olarak tanıttılar. Bu çocuk okur mu diye çok tartıştılar çok uğraştılar , sonunda TecrübEM onların bu emek ve isteğin karşılığını boş çıkarmadı. 28 Haziran mezunlar gününde bölümü en hızlı şekilde bitiren çocuk olarak tanıtıldı. Şimdi hayata atıldı, okuldaki başarısını şu an gerçek hayatta en iyi şekilde sergiliyor.


TecrubEM Gazeteodtulu Haberi


TecrubEM Fotoroman


TecrübEM nasıl mezun oldu? İstanbul'dan Ankara'ya ilk seyahati nasıl gerçekleşti?

TecrübEM kitabı ODTÜ'de tanıtıldı


ODTÜ'lü Endüstri Mühendislerinin iş ve yaşam hikayelerinden kesitler sunan TecrübEM kitabı basıma hazır, tanıtımı 28 haziran günü ODTÜ mezunlar gününde yapılacak. Dolu dolu ve yoğun geçen bir yıllık çalışmanın ardından, Türkiye ve ODTÜ'de ilk olacak bu ortak eserin faydalı ve yönlendirici kaynak olması dileğiyle...Tüm ODTÜ EM mezunlarını , tanıtım yapılacağı BaşkentliEM toplatısındaki bu tarihi geceye bekliyoruz.